Podatki, księgowość

Jaki podatek, jaka księgowość?

Rodzaje
opodatkowania

Rodzaj opodatkowania zastosowanego w przyszłości zależy od tego jaką formę organizacyjno-prawną ma powstająca firma.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek praz w ramach spółki cywilnej nie mają żadnych ograniczeń i do wyboru następujące opcje:

  • karta podatkowa
  • ryczał ewidencjonowany
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość

Od czego zależy
forma opodatkowania ?

Natomiast spółki handlowe nie mają wyboru i muszą prowadzić pełną księgowość.

Rozważając wybór formy opodatkowania można wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • poziom planowanych przychodów oraz kosztów
  • przy niskich kosztach i wysokich przychodach najkorzystniej wypadają uproszczone formy opodatkowania (ryczałt i karta).

  • poziom dochodu
  • przy wysokich dochodach lepiej wybrać podatek liniowy zamiast opodatkowania wg skali podatkowej

  • obowiązki ewidencyjne
  • dla części podatników obowiązki ewidencyjne są bardzo kłopotliwe. Skorzystanie z uproszczonych form opodatkowania uwalnia podatników z konieczności prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych. Nie ponoszą oni kosztów obsługi finansowo-księgowej.