Kodeks pracy

O kodeksie pracy

 

Kodeks pracy stanowi zbiór przepisów wyznaczającym prawa i obowiązki wszystkich pracowników. Nie ważna jest tutaj podstawa prawna ich zatrudnienia oraz pracodawców.

Fundusz Świadczeń Socjalnych